Župnija MIRNA PEČ - 900 let pod varstvom sv. Kancijana

vstopi in moli

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Home Dejavnosti Gospodarski svet
Gospodarski svet

Seja gospodarskega sveta in klučarjev

E-pošta natisni

V torek, 2. marca 2010, je bila v župnišču seja Gospodarskega sveta in novoimenovanih ključarjev župnijske in podružničnih cerkva.

V prvem delu smo govorili o službi ključarja. Za dobo 5. let so službo ključarja sprejeli: Janez Opara, Anton Pust in Karol Avbar, za župnijsko cerkev Dušan Gašperič in Janez Kolenc za Globodol; Alojz Dragan in Jernej Fortuna za Golobinjek; Anton Klemenčič za Podboršt; Peter Murgelj in Janez Zupančič za Mali Vrh; Anton Režek in Branko Pirnar za Šentjurij; Franc Florjančič in Jože Kranjčič za Karteljevo; Mirko Bašelj in Franc Brulc za Kamenje. V Hmeljčiču bosta za ključarja izbrana dva izmed članov gradbenega odbora.


Naloga ključarjev je, da s pomočjo vaščanov oz. tistih, ki pripadajo soseski skrbijo za svojo cerkev. Župnika in gospodarski svet obveščajo o gospodarskem stanju, morebitni škodi in potrebah cerkve ter sodelujejo pri obnovah in vzdrževanju. Ključarji bodo umeščeni v svojo službo ob žegnanjih, ko bodo prejeli škofovo imenovanje in prisegli.

V drugem delu smo pregledali finančno stanje in spregovorili o načrtih za leto 2010.

Viri financiranja župnije so naslednji: nedeljska pušica (povprečno 320 €), darovi ob pogrebih in drugih priložnostih (so zapisani v župnijskem glasilu), darovi za zvonenje ob pogrebu in najemnine za župnijsko zemljo.

 Karitas

Zadnjo številko revije Žarek dobrote za mesec marec si lahko prenesete ali preberete TUKAJ.